Anunț privind rezultatele probei scrise a concursului de recrutare în funcția contractuală vacantă de execuție de :

 Psiholog – 1 post

în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități a Compartimentului de asistență socială, al Serviciului de Asistentă socială, Medicină  Școlară, Probleme Romi al Comunei Floresti.