Anunț privind rezultatele probei inerviu si Anunț privind rezultatele finale in cadrul concursului organizat pentru 6 posturi de executie de infirmieră din cadrul Cresei Cetatea Fetei