Anunț privind rezultatele finale obținute la concursul de recrutare pentru postul de asistent medical, organizat in 02.11.2023 proba scrisa