Anunț – Privind rezultatele atribuirii autorizatiilor de taxi