Anunț privind organizarea licitației publice privind închirierea unor terenuri proprietate privata a Comunei Florești pentru pașunatulu animalelor

Consiliul Local al comunei Floresti, cu sediul in corn. Floresti, jud. Cluj, str. Avram Iancu nr.170,

face cunoscut ca in ziva de 17-ma rtie-2020, ora 10:00, in sala de sedinte a Consiliului Local,

va avea loc licitatia publicd cu strigare pentru inchirierea unor terenuri pasuni, proprietate privata

a Primariei Floresti pentru păunatul animalelor; suprafata totala ce urmeaza a fi licitata este de

289,9900 ha (Luna de Sus, Tauti).

La procedura de licitatie poate participa orice persoană care detine animale inscrise in RNE si care

conform evidentelor autoritatii contractante nu detin in folosinta suprafetele necesare pentru

efectivul de animale in baza unor alte contracte de arendare/inscriere, semnate cu terti.

In vederea participarii la licitatie, ofertantii pot achizitiona caietul de sarcini al licitatiei, achitand

contravaloarea acestuia, in cuantum de 10 lei, la casieria Primariei Floresti