ANUNȚ PRIVIND ABONAMENTELE SUBVENȚIONATE ALE ȘCOLARILOR

Administrația locală Florești / Primăria Florești și însuși primarul Horia ȘULEA sprijină cu toate pârghiile legale de care dispune educația tuturor școlarilor din Florești. În acest sens, respectând cadrul legal care s-a modificat radical în vara acestui an prin apariția Hotărârii de Guvern nr 435 din 28.05.2020, Primăria Florești continuă subvenționarea abonamentelor elevilor, în ciuda hățișului birocratic născut din actele normative impuse de Guvernul PNL Ludovic Orban.

Legat de elevii cu domiciliul în Florești și școlarizați în alte orașe/ comune.

Aceștia beneficiază de abonamente subvenționate în urma eliberării de către unitatea de învățământ a unei adeverințe. Această adeverință se eliberează de școală.  

Potrivit modificărilor legislative impuse de Guvernul PNL Ludovic Orban, DE GRATUITATE BENEFICIAZĂ DOAR ELEVII CARE NU POT FI ȘCOLARIZAȚI PE RAZA LOCALITĂȚII UNDE AU DOMICILIUL. În cazul Floreștiului, este vorba de elevii clasele 9-12 și elevii clasele 0-8 ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL (linii de studiu bilingv, sportiv, artistic, etc).  Problema este că unele unități de învățământ, ignorând prevederile legale, solicită elevilor o adeverință de la Primărie că nu pot fi școlarizați pe raza comunei. Nici o problemă, o eliberăm noi! 

În aceste condiții, elevii cu DOMICILIUL ÎN FLOREȘTI și școlarizați în alte orașe/ commune

  1. Elevii clasele 0-8, învățământ vocațional, vor solicita de la școală o adeverință din care să rezulte că frecventează cursurile unei linii de studio vocaționale. 
  2. Elevii clasele 0-8, învățământ vocațional, se vor prezenta la Primărie cu adeverința de la școală și cu o copie certificate de naștere și o copie buletin părinte. Primăria va elibera o adeverință din care să rezulte că nu pot fi șolarizați pe raza comunei.

Elevii clasele 9-12 se vor prezenta la Primărie direct având asupra lor carnetul de elev vizat la zi și cu o copie act de identitate părinte plus copie certificat de naștere sau act de identitate propriu. Primăria va elibera o adeverință din care să rezulte că nu pot fi școlarizați pe raza comunei.

3. Cu adeverința de la Primărie se vor prezenta la unitatea școlară care va fi OBLIGATĂ să le elibereze adeverința necesară pentru CTP. 

4. Cu adeverința de la școală se vor prezenta la centrele de ticketing ale CTP

(cum spuneam, un hățiș birocratic datorat modificărilor legislative impuse de Guvernul PNL Ludovic Orban)

În ceea ce privește elevii cu domiciliul în Florești și școlarizați în comuna Florești, 

aceștia beneficiază de autobuze gratuite școlare ȘI de abonament gratuit. Ei se vor prezenta la centrele de ticketing ale CTP pur și simplu doar având carnetul de elev vizat prin ștampilă pentru anul în curs (HG 435/2020, Art. 2, alin. 1).