Anunț POAD 2019-2021 privind distribuirea produselor ALIMENTARE

Primăria Comunei Florești anunță că din data de 02.02.2021, va începe distribuirea produselor alimentare, tranșa 2 și tranșa 3 produse de igienă din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2019-2021 în punctul de distribuție situat pe str. Eroilor, nr. 67, în cadrul firmei S.C. VASERV S.R.L.

ORARUL DE  RIDICARE A PRODUSELOR ALIMENTARE:

LUNI, MARTI, MIERCURI : 10:00 – 14:00

JOI: 12:00 – 17:00

VINERI: nu este  program cu publicul

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistență materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt:

  1. persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  1. familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza        

Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.