Anunț nr. 70.422/13.10.2022

Șef Serviciu Achiziții Publice, Implementare Proiecte și Postimplementare Proiecte, grad I