Anunț nr. 55.064/27.07.2022

Șef Serviciu Achiziții Publice, Implementare Proiecte și Postimplementare Proiecte, grad I