Anunț nr. 54.637/20.07.2023

  1. Inspector de Specialitate ( ghid turistic) II, la Serviciul Achiziții Publice, Implementare Proiecte și Postimplementare Proiecte, UAT Florești
  2. Referent II probleme romi la Serviciul de Asistență Socială, Medicină Scolară și Probleme Romi- Compartimentul Probleme Romi, UAT Florești
  3. Inspector de specialitate  I la Compartimentul Cultură și Sport, UAT Florești