Anunț nr. 54.542/25.07.2022

Șef Serviciu Achiziții Publice, Implementare Proiecte și Postimplementare Proiecte, grad I