Anunț nr. 53.686/14.07.2023

· Logoped – 1 post
· Psihopedagog,(coordonator de specialitate) – 1 post
· Kinetoterapeut – 1 post
· Psiholog – 1 post
· Asistent social – 1 post

în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități din cadrul Compartimentului de asistență socială, al Serviciului de Asistentă socială, Medicină  Școlară, Probleme Romi al Comunei Floresti.