Anunț nr. 44.610/07.06.2023

Ø  Inspector, clasa I, grad profesional asistent ÎN Inspector, clasa I, grad profesional principal – 1 funcţie publică – Direcția Economică, Compartimentul Administrația Domeniului Public și Privat;

Ø  Inspector, clasa I, grad profesional asistent ÎN Inspector, clasa I, grad profesional principal– 1 funcţie publică – Direcția Economică, Serviciul Taxe și Impozite Locale;

Ø  Inspector, clasa I, grad profesional principal ÎN Inspector, clasa I, grad profesional superior– 1 funcţie publică – Direcția Economică, Serviciul Taxe și Impozite Locale;

Ø  Inspector, clasa I, grad profesional asistent  ÎN Inspector, clasa I, grad profesional principal– 1 funcţie publică – Direcția Economică, Compartimentul Executări Silite;

Ø  Inspector, clasa I, grad profesional principal  ÎN Inspector, clasa I, grad profesional superior– 1 funcţie publică – Biroul Fond Funciar, Registru Agricol;

Ø  Polițist local, clasa I, grad profesional principal ÎN Polițist local, clasa I, grad profesional superior- 1 funcţie publică – Direcția poliția locală, Compartiment Ordine și Liniște publică;

Ø  Polițist local, clasa I, grad profesional asistent  ÎN Polițist local, clasa I, grad profesional principal – 1 funcţie publică – Direcția Poliția locală, Compartiment Disciplină în Construcții și Afișajul Stradal;