Anunț nr. 36.601/11.04.2022

· Șef Serviciu, grad I, Serviciul Taxe și Impozite Locale- 1 funcție publică de conducere vacantă