Anunț nr. 35.268/05.04.2022

Șef Serviciu, grad I, Serviciul Taxe și Impozite Locale- 1 funcție publică de conducere vacantă