Anunț nr. 22204/31.01.2023

Asistent medical debutant- Compartiment Medicină Școlară și Asistență Medicală Comunitară, din cadrul Serviciului de Asistență Socială, Medicină Școlară și Probleme Romi