Anunț întrerupere curent Str Abatorului nr. 1, in data de 14.08.2020, 09.00-16.00