Anunț întrerupere alimentare cu energie electrică str. Eroilor