Anunţ Distribuţie Energie Electrică România -Pauză  de tensiune în data de 22.05.2024 – strada Răzoare Parţial