ANUNȚ – Dezbatere publică privind proiectul de act normativ

Dezbatere publică privind proiectul de act normativ privind aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade  școlare (faza internațională), concursurile internaţionale şi naţionale, examenul de evaluare națională și examenul  de bacalaureat

Astăzi,05.07.2022, Primăria comunei Florești anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul

Proiect de act normativ: Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade  școlare (faza internațională), concursurile internaţionale şi naţionale, examenul de evaluare națională și examenul  de bacalaureat;

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;

• textul complet al proiectului actului normativ;

• metodologia de acordare a granturilor;

• anexa la metodologie – model contract de finanțare.

Documentația poate fi consultată:

• pe pagina de internet a instituției, la secțiunea consiliu local –  dezbatere publică

• la sediul instituției str. Avram Iancu nr. 170, Florești, Compartiment Monitorizarea Procedurilor Administrative

• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații

cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării se pot depune până la data de 18.07.2022:

 în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@floresticluj.ro

 prin poștă, pe adresa Primaria Florești, str. Avram Iancu nr. 170, loc. Florești, jud. Cluj

 la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Avram Iancu nr. 170, între orele 08,00-16,00

Materialele transmise vor purta mentiunea: „Propuneri privind dezbaterea Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade  școlare (faza internațională), concursurile internaţionale şi naţionale, examenul de evaluare națională și examenul  de bacalaureat”

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției www.floresticluj.ro, la secțiunea Consiliu Local – Dezbatere publică – la secțiunea dedicată prezentului act normativ.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următorul telefon: 0734778259, persoană de contact: consilier juridic Lupașcu Ioana Miruna.