Anunț de participare 40.264/17.04.2024

ANUNȚ DE PARTICIPARE

PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI ÎN VEDEREA ACORDĂRII PREMIILOR PENTRU SPORTIVI, ANTRENORI, INSTRUCTORI CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL ÎN ANUL 2023 CONFORM HCL 168/ 24.11.2022

PERIOADA DE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE: 22.04.2024 - 07.05.2024

Documentația pentru acordarea premiilor poate fi depusă de către beneficiar sau de către o persoană autorizată (reprezentant legal) al clubului la care este legitimat beneficiarul, în baza împuternicirii emisă de club și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

Pentru sportivi:

  1. Cartea de Identitate care să ateste domiciliul stabil pe raza comunei Florești (Cartea de Identitate a unuia dintre părinți care să ateste domiciliul stabil pe raza comunei Florești, în cazul în care minorul nu a împlinit vârsta de 14 ani) – în copie;
  2. Dovada rezultatelor sportive care să ateste rezultatele obținute de către sportiv în anul anterior premierii (documente justificative ale clasamentelor, emise de către federațiile sportive de specialitate) – în original;
  3. Legitimația de sportiv – în copie;
  4. Extras de cont – IBAN.

Pentru antrenori/instructori:

  1. Cartea de Identitate care să ateste domiciliul stabil pe raza comunei Florești – în copie;
  2. Dovada rezultatelor sportive care să ateste rezultatele obținute de către sportivii antrenați în anul anterior premierii (documente justificative ale clasamentelor, emise de către federațiile sportive de specialitate) – în original;
  3. Documente care să ateste calitatea de antrenor al sportivilor a căror rezultate vor fi luate în considerare emise de clubul/cluburile la care sunt legitimați sportivii – în original;
  4. Legitimația de antrenor/instructor – în copie;
  5. Extras de cont – IBAN.

Documentația se va depune fizic la registratura Primăriei comunei Floresti, str. Avram Iancu, Nr. 170 sau online prin e-mail la adresa primaria@floresticluj.ro                                                                 ‘

 

Documentațiile care se transmit online vor fi, în mod obligatoriu, semnate electronic, în caz contrar solicitarea va fi respinsă.