Anunț de licitație privind concesionarea terenului aparținând domeniului public al comuneI Florești, zona ANL