Anunț – cu privire la organizarea concursului de promovare în funcția publică de conducere de Secretar general al UAT Florești