Anunț cu privire la obținerea de aviz de mediu pentru proiectul Transregio TR35