ANUNȚ COLECTIV PRIVIND COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE A TITLURILOR EXECUTORII ȘI A SOMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE JURIDICE