ANUNȚ COLECTIV PRIVIND COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE A TITLURILOR EXECUTORII ŞI A SOMAŢIILOR PRIVIND PERSOANELE FIZICE