Anunț de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni cultural educative, pentru susținerea unor programe de interes public general, regional sau local