Ajutoare de urgență

S-a avizat Decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgență de către Consiliul Local Florești. Astfel, la nivelul UAT Florești se acordă ajutoare de urgență, din bugetul local al Comunei Florești, pentru familiile sau persoanele singure, cu domiciliul stabil pe raza comunei Florești aflate în dificultate care nu au nici un venit (cu execepția alocațiilor de stat pentru copii), pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe toată perioada stării de urgență, constând în pachete cu produse alimentare în cuantum de 200 lei.

Ajutorul de urgență se acordă o singură dată pe toată perioada stării de urgență.

Condițiile cumulative de acordare a ajutoarelor de urgență
– familia sau persoana singură să aibă domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a comunei Florești;
– să nu dețină depozite bancare;
– să furnizeze toate actele necesare și informațiile cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate;
– familiile sau persoanele singure să nu aibă nici un venit (cu execepția alocațiilor de stat pentru copii).

Cuantumul ajutorului de urgență:
1 pachet cu alimente de bază pentru o persoană/două persoane/familie compusă din 2 persoane;
2 pachete cu alimente de bază pentru familia compusă din 3 persoane până la 6 persoane inclusiv;
3 pachete cu alimente de bază pentru familia compusă din 7 persoane până la 10 persoane inclusiv;
4 pachete cu alimente de bază pentru familia compusă din mai mult de 11 persoane.

Stabilirea dreptului la ajutorul de urgență
Ajutorul de urgență se acordă în baza cererii tip însoțite de următoarele documente:
– declarația pe proprie răspundere conform modelului
– copii acte de identitate, certificate de naștere, acte de stare civilă;

Cererile însoțite de documentele doveditoare se vor depune prin poștă electronică (scanate sau fotografiate) la adresa de e-mail ajutoare@floresticluj.ro sau în urna special amenajată amplasată la sediul Primăriei comunei Florești, str. Avram Iancu, nr. 170.
În baza cererii și după analizarea documentelor transmise de solicitanți și a documentelor obținute de la instituțiile partenere (ANAF), Compartimentul de Asistență Socială va întocmi în termen de 2 zile referatul de specialitate, care va sta la baza emiterii Dispoziției de acordare, respectiv a Dispoziției de respingere a dreptului la ajutorul de urgență, acordat în baza prevederilor prezentei hotărâri. Dispozițiile de acordare, respectiv a Dispoziției de respingere a dreptului la ajutorul de urgență vor fi transmise titularilor prin poștă electronică sau prin poștă, după caz.

Pachetele cu produse alimentare vor fi achiziționate de către Comuna Florești și vor fi distribuite beneficiarilor pe bază de tabel în care vor fi trecute datele de identificare a beneficiarului și semnătura de primire.

AVEM RUGĂMINTEA CA ACTELE SĂ FIE TRANSMISE PE CÂT POISBIL ONLINE.
DE ASEMENEA, PENTRU A SE RESPECTA NORMELE JURIDICE ÎN VIGOARE, VĂ RUGĂM CA TIMPUL PETRECUT PENTRU A INTRODUCE DOCUMENTELE ÎN URNĂ SĂ FIE CÂT MAI SCURT ȘI ÎN CAZ DE AGLOMERARE TEMPORARĂ SĂ SE PĂSTREZE DISTANȚA DE 1,5 METRI ÎNTRE FLOREȘTENI ! 

Articole similare
Partajează acest articol