Rectrutare Voluntari SVSU

Recrutare voluntari
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este o structură specializată, cu o dotare specifică, constituit în subordinea consiliului local, destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, asigură coordonarea de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, îndeplineşte atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi să efectueze acţiuni de ajutor şi salvare a oamenilor şi a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii.


În conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, persoana care solicită sa se încadreze ca voluntar în serviciile de urgență voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al comunei, beneficiar al voluntariatului;
b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani și 50 de ani;
c) să fie apt din punct de vedere medical;
d) să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;
e) să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;
f) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgență voluntar pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a conditților contractuale personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;


La încheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:
a) au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în specialitățile: pompieri, protecție civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină, marină;
b) au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni și la executarea acțiunilor de intervenție în situații de urgență/dezastre.

 

Persoanele selectate vor beneficia de: echipament de protectie, asigurare de viață, compensații în bani pentru timpul de lucru la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar. 
Persoanele interesate pot solicita, în scris, încadrarea în S.V.S.U., prin depunerea unei cereri de înscriere la registratura Primăriei comunei Florești.


Pentru mai multe informații, persoana de contact: ALEXE SORIN, șef serviciu S.V.S.U.

 

VĂ AȘTEPTĂM !

 

 

 

 

 

 

 

 

Importanta voluntariatului

 

 

Vreti sa obtineti competente noi?

 

 

 

Promo SVSU - Arata ca iti pasa!

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK