propunere raport

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI

Floreşti, Str. Avram Iancu nr. 170

Tel./ fax.: 0264/265101

e-mail: primaria#oresti@yahoo.com

Nr. 46350 din 20.06.2017

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FLOREŞTI

Instituţia Primarului Comunei Floreşti prin Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările următoareLegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare, prezintă următorul:

RAPORT privind aprobarea

P.U.D. - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+E ÎN

REGIM ÎNȘIRUIT ȘI UN IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+E+M

BENEFICIAR: HANDRU ELISABETA VIORICA, MARTA MARIA, MATHE

ECATERINA, MOCAN VIOREL IOAN, MOCAN EUGEN, MOCAN GHEORGHE

VASILE, POP MARIA

LOCALIZARE: COMUNA FLORESTI – STRADA PORII NR. FN

EXPUNERE DE MOTIVE

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ DE URBANISM PENTRU CONSTRUIRE

ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+E ÎN REGIM ÎNȘIRUIT ȘI UN

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+E+M

S. teren = 8.408 m2 (INTRAVILAN comuna Florești, zona Locuințe cu regim mic de

înălțime și funcțiuni complementare)

Sc = 2.655 m2

Sd = 5.652 m2

Spații verzi = 30,1%

Circulații auto și pietonale = 3147 mp= 38,4%

Parcări = 65 locuri

P.O.T. maxim = 31,5%

C.U.T. maxim = 0.68

Punct gospodăresc conform normativelor

Lățime drum de incintă = 9 m

Lucrarea este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism.

Platforma gospodărească conform normativelor

BIROUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

PROPUNE: DISCUTAREA SI APROBAREA PROIECTULUI

Întocmit:

Arh. LADARIU ALEXANDRU

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK