Proiect de hotarare FAZAKAS MIHAI luna de sus

Nr. 36581 DIN 17.05.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ÎNTOCMIRE P.U.Z. - PARCELARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE FAMILIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E - EXTINDERE P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR. 103/07.09.2010" sat LUNA DE SUS, F.N.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în ședința ordinară din iunie 2018,
Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ÎNTOCMIRE P.U.Z. - PARCELARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE FAMILIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E - EXTINDERE P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR. 103/07.09.2010", având ca beneficiari pe FAZAKAS MIHAI, FAZAKAS MIHAELA, PAVEL-SIMON FLORIN, PAVEL-SIMON ADRIANA, SZAKACS LADISLAU, SZAKACS MARGARETA, POP DAN, POP NICULINA, ALBERT ERZSEBET, HINDRICH IOSIF, KEGYE LEANCA, inițiat de către d-nul primar Șulea Horia-Petru,
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, PUG-ul și Regulamentul Local de Urbanism,
Examinând referatul Nr. 36581 din 18.05.2018 întocmit de d-nul Lădariu Alexandru, Șeful Biroului de Urbanism,
Raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
În temeiul art. 36, pct. 5, lit. c, art. 45, pct. 2, lit. e și art. 115, pct. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația pentru lucrarea „ÎNTOCMIRE P.U.Z. - PARCELARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE FAMILIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E - EXTINDERE P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR. 103/07.09.2010", având ca beneficiari pe FAZAKAS MIHAI, FAZAKAS MIHAELA, PAVEL-SIMON FLORIN, PAVEL-SIMON ADRIANA, SZAKACS LADISLAU, SZAKACS MARGARETA, POP DAN, POP NICULINA, ALBERT ERZSEBET, HINDRICH IOSIF, KEGYE LEANCA.
Art. 2. Se stabilește perioada de valabilitate de 2 ani de la data aprobării hotărârii.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul urbanism din cadrul primăriei.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Florești, în termenul prevăzut de lege, Primarul Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj, Biroului de Urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.floresticluj.ro

INIȚIATOR,
HORIA-PETRU ȘULEA

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK