CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FLOREŞTI

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI

Floreşti, Str. Avram Iancu nr. 170

Tel./ fax.: 0264/265101

e-mail: primariafloresti@yahoo.com

Nr. 49836 din 10.07.2017

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FLOREŞTI

Instituţia Primarului Comunei Floreşti prin Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările următoareLegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare, prezintă următorul:

RAPORT privind aprobarea

P.U.D. - CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE P+E+ER ŞI 1 IMOBIL D+P+E+ER

BENEFICIAR: SC TRANSINVEST SRL, RUSU AUGUSTIN, RUSU JOHN, STAN ELENA ELVIRA, RUSU EMIL, MAJA MARIA, MAJA IOAN, MAJA ADELA, RUSU MIRCEA OCTAVIAN, RUSU CALIN ADRIAN, RUSU GELU DAN

LOCALIZARE: COMUNA FLORESTI – STRADA SUB CETATE NR. FN

EXPUNERE DE MOTIVE

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ DE URBANISM PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+E ÎN REGIM ÎNȘIRUIT ȘI UN IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+E+M

S. teren = 8.167 m2

Sc = 2.451,1 m2

Sd = 7.500 m2

P.O.T. maxim = 30%

C.U.T. maxim = 0.92

Spații verzi = 20%

Număr apartamente = 90

Număr parcări = 90

Punct gospodăresc conform normativelor

Lățime drum de incintă = 6m

Lucrarea este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism.

Platforma gospodărească conform normativelor

BIROUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

PROPUNE: DISCUTAREA SI APROBAREA PROIECTULUI

Întocmit:

Arh. LADARIU ALEXANDRU

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK