CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Nr. de înregistrare:25.058 din 22.02.2018

ANUNT


CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Floreşti, cei care îndeplinesc condiţiile de promovare conform art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
- Inspector, clasa I, grad profesional asistent în Inspector, clasa I, grad profesional principal - 1 funcţie publică - Direcția Poliția locală, Compartiment disciplina în construcții și afișajul stradal;
- Inspector, clasa I, grad profesional asistent în Inspector, clasa I, grad profesional principal - 1 funcţie publică - Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor;
- Inspector, clasa I, grad profesional asistent în Inspector, clasa I, grad profesional principal - 1 funcţie publică - Serviciului Public Local de Asistență Socială și Medicină Școlară-Compartiment persoane cu nevoi speciale;
- Inspector, clasa I, grad profesional principal în Inspector, clasa I, grad profesional superior - 3 funcţii publice - Direcția poliția locală, Compartiment activități comerciale;
- Inspector, clasa I, grad profesional principal în Inspector, clasa I, grad profesional superior - 1 funcţie publică - Direcția poliția locală, Compartiment protecția mediului;
- Inspector, clasa I, grad profesional principal în Inspector, clasa I, grad profesional superior - 1 funcţie publică - Compartimentul salarizare și resurse umane;
- Inspector, clasa I, grad profesional principal în Inspector, clasa I, grad profesional superior - 1 funcţie publică - Biroul urbanism;

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr. 170, Primăria Comunei Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor:
- 26.03.2018 , ora 12:00, proba scrisă
- 22.02.2018 - 13.03.2018 perioada depunerii dosarelor de concurs
- 14.03.2018 - 20.03.2018 selecția dosarelor de concurs
- 21.03.2018 - 22.03.2018 depunere și soluționare contestații
- Interviul se susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţii de participare:
cele prevăzute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 (r 2);

Bibliografie :
Pentru concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Biroului Urbanism:

• conform art.21 alin.(4) din H.G. nr.761/2017 pentru modificarea si completarea H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ,,Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii publicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13.10.2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.350/6.07.2007 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial nr.373/10.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Salarizare și resurse umane:

• conform art.21 alin.(4) din H.G. nr.761/2017 pentru modificarea si completarea H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ,,Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotarărea nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
• Legea 53/2003 Codul Muncii,republicată;

Pentru concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcției Poliţia Locală-Compartiment activități comerciale:

• conform art.21 alin.(4) din H.G. nr.761/2017 pentru modificarea si completarea H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ,,Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanța 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață,republicată;
• Legea nr.12/1990 privind protejarea populației impotriva unor activități de producție,comerț sau prestări servicii ilicite,republicată;

Pentru concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcției Poliţia Locală-Compartiment protecția mediului:

• conform art.21 alin.(4) din H.G. nr.761/2017 pentru modificarea si completarea H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ,,Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanța urgență nr.195/2005 privind protecția mediului;
• Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, republicată;

Pentru concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcției Poliţia Locală-Compartiment disciplina în construcții și afișajul stradal:

• conform art.21 alin.(4) din H.G. nr.761/2017 pentru modificarea si completarea H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ,,Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, republicată;
• Legea nr.50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor:

• conform art.21 alin.(4) din H.G. nr.761/2017 pentru modificarea si completarea H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ,,Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.21/1991 a cetățeniei române,republicată;
• Hotărârea nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența,domiciliul,reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

Pentru concursul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială și Medicină Școlară-Compartiment persoane cu nevoi speciale:

• conform art.21 alin.(4) din H.G. nr.761/2017 pentru modificarea si completarea H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ,,Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
• Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevazute de art.127 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 - se eliberează și se completează în biroul Compartimentului salarizare și resurse umane.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, d-na Coste Alina -Insp.principal-Direcția Economică,Compartiment executări silite.

 

 

 


PRIMAR,
Şulea Horia Petru

 

 

+ anunt scris - document atasat

+ anunt rezultate interviu - document atasat

+ anunt rezultate finale - document atasat

 

 

 

 

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK