Anunt transfer politist local principal
2016-05-10 23:00


ANUNT
privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Primăriei comunei Floreşti

 

Primăria comunei Floreşti ,în conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) - (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90, alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici r2, cu modificările şi completările ulterioare , anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de poliţist local clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Poliţia Locală , Compartiment activităţi comerciale. Funcţionarii publici interesaţi, sunt rugaţi să depună la Compartimentul salarizare şi resurse umane, din cadrul Primăriei comunei Floreşti, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ (până la data de 30 mai - ora 16.00), următoarele documente:
1. cerere de transfer la cerere
2. curriculum vitae - tip EUROPASS
3. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).


Condiţii specifice pentru ocupare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- condiţiile minime de vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoştinţe operare calculator - nivel mediu (Microsoft Office, Internet);
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul şi ora susţinerii acestuia, urmând a fi publicate pe pagina de internet a Primăria comunei Floreşti


Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, dl. Săsăran Flaviu , tel. 0727818287


Publicat azi, 10.05.2016


PRIMAR
Şulea Horia Petru

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK