Convocator 31 august 2017
2017-08-25 21:46:08

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA FLOREȘTI

PRIMAR,

Nr.. 55456 din 24 august 2017


C O N V O C A T O R


Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 31 august 2017, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinei de zi :

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat pentru anul 2017.

   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare şi instituirea taxei speciale de salubrizare.


   3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florești și din serviciile publice și aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comunei Florești.


   4. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân din Comuna Florești, județul Cluj.


   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Florești, jud. Cluj.


   6. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului de Gestionare al câinilor fără stăpân, numai către persoene juridice, asociații sau fundații care desfășoară activitați în domeniu protecției animalelor.


   7. Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului privind deținerea câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în localitatea Florești.


   8. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii unor bunuri care fac parte din domeniul public al comunei Florești.


   9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” conform PUZ aprobat cu HCL nr. 37/08.04.2016,situate ăn localitatea Florești, str.Pădurii, f.n, având ca beneficiar pe CAPUSAN NICOLAE si CAPUSAN CAMELIA.


   10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E SI RESPECTIV P+E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str.Porii, f.n, având ca beneficiar pe DOHOTAR DOCA si DOHOTAR VASILE,


   11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E”, situat în localitatea Florești, str. Sub Cetate, f.n, având ca beneficiar pe GHERMAN IOAN

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+E, IN REGIM INSIRUIT SI UN IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+E+M,situate în localitatea Florești, str. Porii, f.n, având ca beneficiar pe HANDRU ELISABETA VIORICA, MARTA MARIA, MATHE ECATERINA, MOCAN VIOREL IOAN, MOCAN EUGEN, MOCAN GHEORGHE VASILE, POP MARIA,


   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru Elaborare P.U.D. CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er, situate în localitatea Florești, str.Dumitru Mocanu, f,n, având ca beneficiar pe LAPUSTE IULIANA MARIA.


   3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești ,str. Stejarului, fn., având ca beneficiar pe S.C. ASTRALIS CONSTRUCT S.R.L.,


   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru Elaborare P.U.D. CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 6 IMOBILE DE LOCUIT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str.Sesul de sus, f.n, având ca beneficiar pe SC CAPIROM SRL


   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru Elaborare P.U.D CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str. Sesul de sus, nr. 55-60 având ca beneficiar pe S.C. EDIL VALENTINO S.R.L,


   6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru Elaborare P.U.D - CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situate în localitatea Florești, str. Avram Iancu nr.54, având ca beneficiar pe S.C. BRIOTEX S.R.L. și S.C. LA RĂDUCU INVEST S.R.L.


   7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru Elaborare P.U.D CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str. Porii, f.n, având ca beneficiar pe STAN OVIDIU NELU,

   8. Diverse.

PRIMAR,

Şulea Horia - Petru

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK