Convocator 27 septembrie 2018
2018-09-21 15:21:16

C O N V O C A T O R

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 27 septembrie 2018, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea " Construire Spital Regional de Urgență Cluj, cu amplasament în comuna Florești, judetul Cluj , circulație rutieră, tramă stradală, drumuri de acces și infrastructură tehnico-edilitară, conform HCL nr. 127/03.07.2007, realctualizat cu HCL nr. 108/14.06.2011, corelat cu Reglementări urbanistice circulație rutieră-tramă stradală aprobat cu HCL nr. 160/29.12.2016 și HCL nr. 84/21.05.2018", strada Avram Iancu nr. 370-374.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a Regulamentului serviciului public de transport persoane, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ", respectiv pe raza comunei Floresti.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încrierii în inventarul domeniului privat al comunei Florești a vehicolului camion CV DODGE .
5. Proiect de hotărâre privind trasmiterea cu titlul gratuit al autospecialei CV DODGE , serie șasiu SDEG12A00BD706360/65, către RADP Cluj-Napoca.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 6 din 23 ianuarie 2001 privind înființarea unei străzi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 39/26.04.2018 privind aprobarea instituirii tarifului aferent autorizatiei speciale de transport pentru circulația pe drumurile publice aparținând comunei Florești a vehiculelor rutiere cu depășirea masei totale maxime admise.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în inventarul domeniului public al comunei Florești a bunurilor reprezentând elementele ce fac parte din infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare.
9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul Hidrografic Someș-Tisa a bunurilor reprezentând elementele ce fac parte din infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazelor Sportive din comuna Florești.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a unor obiective de investiții.
12. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind examenul de promovare a consilierului juridic din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local .
13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație din școlile și gradinitele din comuna Floresti și în comisia de asigurare a calității educației (CEAC) pentru anul școlar 2018-2019.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, 2 CORPURI, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M(Er)", situat în localitatea Florești, str. Tineretului, F.N, având ca beneficiari pe PERȘA RADU, PERȘA TIMEA-MAGDALENA.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea " Elaborare P.U.D. - DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE IMOBIL MIXT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+E+M CU FUNCȚIUNI DE COMERȚ/SERVICII ȘI LOCUIRE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE", situat în localitatea Florești, str. Cetății, nr. 34. având ca beneficiari pe URASI PETCU MIRABELA.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea " ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL", situat în localitatea Florești, str. Simion Bărnuțiu, nr. 1-5. având ca beneficiar pe SC PITAS INVESTMENTS SRL.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea " Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E+Er, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", situat în localitatea Florești, str. Sub cetate, F.N, având ca beneficiari pe SC MIHU COLLECTING SRL și SC DINAMIC CARTING SRL.
18. Diverse.

 


PRIMAR,

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK