Convocator 23 februarie
2017-02-17 15:27:54

 C O N V O C A T O R

 

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 23 februarie2017, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorulproiect al ordinei de zi :

1.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului deconsilier local al domnului MAIER DAN-GAVRIL.

2.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cuapa/canalizare catre S.C. Compania de Apa Somes S.A. Cluj.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare acomunei Floreşti la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Cluj

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Aiton la Asociaţia deDezvoltare Intercomunitară „ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORTPUBLIC CLUJ.

5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d-nuluiCsengeri Andrei , cu domiciliul în comuna Florești str.Nicolae Bălcescu, nr. 21,județul Cluj, pentru refacarea locuintei distruse în urma unui incendiu

6.Proiect de hotărâre privind privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului deproprietate al comunei Florești asupra imobilului compus din teren intravilaninscris in CF 72391 Floresti, cadastral 72391 cu suprafata de 59 mp.

7.Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului deproprietate al comunei Florești asupra unor imobile situate în localitatea Florești.

8.Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului deproprietate al comunei Florești asupra imobilului compus din teren intravilaninscris in CF 66401 Floresti, cadastral 66401 cu suprafata de 103 mp.

9.Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietateal comunei Florești asupra imobilului compus din teren intravilan inscris in CF65133 Floresti, cadastral 65133cu suprafata de 106 mp.

10.Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului deproprietate al comunei Florești asupra imobilului compus din teren intravilanpentru drum inscris in CF 70764 Floresti, cadastral 70764, cu suprafata de 2748mp.

11.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d-nuluiBaciu Rareș cu domiciliul în comuna Florești str.Avram Iancu, nr. 349B și PalOszkar, cu dom în mun. Cluj-Napoca, str. Ale. Clăbucet nr.3, județulCluj,coproprietari ai imobilului situat în localitatea Florești,st. Avram Iancu nr.349B, pentru refacarea locuintei distruse în urma unui incendiu

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de instituire și aplicare ataxei speciale de salubrizare , perioada și incasarea taxei speciale de salubrizare acomunei Florești.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contulul de execuție bugetară la data de30.12.2017.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordarea eșalonărilor la plataimpozitelor, taxelor și a altor obligatii la bugetul local al comunei Florești , a eșalonării la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor deîntârziere datorate pe perioada de eșalonare de contibuabilii persoane fizice șijuridice precum și procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor deîntârziere a persoanelor fizice.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementărilor urbanistice aferenteobiectivului "Studiu Sectorial- Masterplan privind zona Florești Nord -Est".

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii proprii privind atribuireacontractelor de servicii din categoriile incluse în anexa 2 din Legea nr. 98/2016,privind achizițiile publice.

17.Proiect de hotărâre privind aprobare Servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru CONSTRUIREA STATȚIEI DE TRANSFER DEȘEURI ÎN COMUNA FLORESTI,JUDETUL CLUJ.

18.Proiect de hotărâre privind înscrierea în C.F. a Văii Sânaslăului aflată în inventarul bunurilor care fac parte din patrimoniul comunei Florești.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.105 din 25.08.2016.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„ELABORARE P.U.Z.- CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚECOLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+6E+ER, AMENAJĂRIEXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" - STR.AVRAM IANCU FN, beneficiar SC TENANGO SRL

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„ELABORARE P.U.D.- CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚECOLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E CU 6 APARTAMENTE" -STR. SUB CETATE FN, beneficiar SC LUADAR EXPERT SRL

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„ELABORARE P.U.D.- EXTINDERE ȘI MODIFICARE HALĂ EXISTENTĂ"- STR. VIDULUI FN, beneficiar SC REPO ENGIENERING SRL

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„ELABORARE P.U.D.- CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚECOLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+E ,ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" - STR TEILOR NR. 11,beneficiar POP IOAN ȘI POP CORINA

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„ELABORARE P.U.D.- CONSTRUIRE UN IMOBIL CU REGIM DEÎNĂLȚIME P CU FUNCȚIUNEA DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ CU SPECIFICZONAL ȘI 3 CORPURI DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM DEÎNĂLȚIME DE LA D+P LA P" - SAT TĂUȚI, STR. MĂNĂSTIRII FN,beneficiar COLDEA MIRELA LUDMILA

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE GAZE NATURALE PRESIUNEREDUSĂ" - STR. CETĂȚII NR. 3, beneficiar SC ANDA PAULA SRL pentruCOSTIN BIANCA GELIA.

26.Diverse.

 

PRIMAR,

Şulea Horia - Petru

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK