Convocator 20 noiembrie 2017
2017-11-17 15:59:50

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FLOREȘTI
PRIMAR,
Nr.68.071 din 17 noiembrie 2017

 

 

CONVOCATOR

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Local Florești, pentru data de 20 noiembrie 2017, ora 16,00 , la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind demararea unei proceduri de achiziție negociere fără publicare a unui anunț de intenție în vederea atribuirii contractului de achiziție „Servicii de saluburitate în comuna Florești constând în: precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special; colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.)".
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii proprii privind inchirierea imobilului teren aflat in proprietatea comunei Forești a caietului de sarcini, a modelului de contract, si a invitatiei de participare.

 


PRIMAR,
Şulea Horia - Petru

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK