Convocator 15 mai
2018-05-14 17:46:01

C O N V O C A T O R

Se convoacă ședința de îndată a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 15 mai 2018, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :


1. Proiect de hotărâre privind demararea unei proceduri de achizitie negociere fără publicare a unui anunţ de intenţie și aprobarea documentației in vederea atribuirii contractului de achizitie publica „Servicii de salubrizare in comuna Floresti constand in: precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; colectarea, transportul si depozitarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electrocasnice etc.) "

 

PRIMAR,
Şulea Horia - Petru

 

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK