Convocator 14 August
2018-08-08 10:51:28

C O N V O C A T O R

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 14 august 2018, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui Farkas Arpad, domiciliat în comuna Floreşti, sat Luna de Sus, nr.705, jud.Cluj, proprietar al imobilului situat în localitatea Floreşti, sat Luna de Sus, nr.705, jud. Cluj, pentru refacerea locuinţei distruse.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, Studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitătii de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj, Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Cluj.
5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în C.F. nr. 73699 Florești , nr. cadastral 73699.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare și înfrățire între Comuna Florești, județul Cluj, România și Satul Ghidighici , mun. Chișinău , Republica Moldova.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 51 din 26 aprilie 2018, privind aprobarea Programului de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.
8. Diverse.


PRIMAR,
Şulea Horia - Petru

 

 

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK