Convocator 12 Iulie
2018-07-06 10:37:22

C O N V O C A T O R

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 12 iulie 2018, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și procedurii privind achizitia de imobile de către Comuna Floresti conform Legii 98/2016 - Legea privind achizitiile publice, procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Florești și procedura privind schimbul de imobile de către comuna Florești
2. Proiect de hotărâre cu privire la MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A VALORII TOTALE ALE PROIECTULUI „ Modernizare străzi în comuna Floresti, jud. Cluj",
3. Proiect de hotărâre privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia „Construire și dotare Centru Cultural, comuna Florești , sat Florești, judetul Cluj".
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 37 din 22 martie 2018, privind inițierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată în scopul modernizării și/sau deschiderii unor drumuri de acces.
5. Proiect de hotărâre privind desființarea clădirii vestiar Teren de sport de pe str. Someșului, comuna Florești, radierea acesteia din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Florești sub numărul 177 și construirea de tribune, vestiare, anexe și amenajări la terenurile de sport.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui Isac Alexandru, domiciliat în Comuna Floreşti, str.Eroilor, nr.278, jud.Cluj , pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare cauzate urmare decesului fiului său Isac Alexandru Mihai în vârstă de 18 ani decedat la data de 13 iunie 2018.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui Farkas Arpad, domiciliat în comuna Floreşti, sat Luna de Sus, nr.705, jud.Cluj, proprietar al imobilului situat în localitatea Floreşti,sat Luna de Sus,nr.705, jud. Cluj, pentru refacerea locuinţei distruse.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Florești
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E+Er, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" , situat în localitatea Florești, strada SUB CETATE F.N., beneficiar SC MIHU COLLECTING SRL și SC DINAMIC CARTING SRL.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+E+M", situat în localitatea Florești, str. TEILOR, F.N., beneficiar SC CONSRED CONSTRUCT SRL.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL", situat în localitatea Florești, str. SIMION BĂRNUȚIU, nr. 1-5, având ca beneficiar pe SC PITAS INVESTMENTS SRL.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, 2 CORPURI, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M(Er)", situat în localitatea Florești, str. TINERETULUI, F.N., având ca beneficiari pe PERȘA RADU, PERȘA TIMEA-MAGDALENA.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2 IMOBILE D+P+2E SI 3 IMOBILE D+P+4E+ER , ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, situate în localitatea Florești, str. SOMESULUI, FN, având ca beneficiar pe SC TSI INVEST SRL.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. - DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE IMOBIL MIXT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+E+M CU FUNCȚIUNI DE COMERȚ/SERVICII ȘI LOCUIRE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE" , situat în localitatea Floreești, strada CETĂȚII nr. 34 , având ca beneficiari pe URASI PETCU MIRABELA.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+2E+M, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", situate în localitatea Florești, str. TEILOR F.N., având ca beneficiari pe COȚA VASILE, COȚA GABRIELA-MARIANA, HANDRU AUREL, HANDRU ADRIANA-CRINA
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er", situat în localitatea Florești, str. prof. Mocan Dumitru, F.N. având ca beneficiar pe SC MOBITIM INVEST SRL,
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNI MIXTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN , RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", situate în localitatea Florești, str. STEJARULUI F.N., având ca beneficiari pe SC TENANGO SRL și SC BIA GABI CONSTRUCT SRL
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" , situate în localitatea Florești, strada PROF. IOAN RUSU, nr. 74, având ca beneficiari pe BICA LUCIAN și BICA VIORICA MARIOARA.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" , situate în localitatea Florești, str. CETĂȚII F.N., având ca beneficiari pe JULEAN DORINA, JULEAN HORAȚIU MARIAN, JULEAN RADU DORIN, POPA LUCIA IONELA, HOROBA RAMONA RODICA.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+2E, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", situat în localitatea FLOREȘTI, str. Sub Cetate, F.N. având ca beneficiari pe CRĂCIUN-OLTEAN HOREA.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE S+D+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE" situate în localitatea Florești, str. VALEA GÎRBOULUI, F.N., având ca beneficiari pe SC ARGANDA SDG SRL.
22. Plângere prealabilă formulată de către Asociația de Proprietari Avram Iancu nr. 404, prin care solicită revocarea HCL nr. 73/31.05.2018, privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ANSAMBLU MULTIFUNCȚIONAL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+12E" , situat în localitatea Florești, str. AVRAM IANCU F.N. , având ca beneficiari pe SC CRISTAL TURISM SRL
23. Diverse.

PRIMAR,
Şulea Horia - Petru

 

 

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK