Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare FAZAKAS MIHAI luna de sus

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ÎNTOCMIRE P.U.Z. - PARCELARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE FAMILIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E - EXTINDERE P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR. 103/07.09.2010" sat LUNA DE SUS, F.N.

Proiect de hotarare

Proiect HCL privind aprobarea procedurii proprii privind atribuirea contractelor de servicii Legea 981996

Proiect de hotarare SC BACOM MAYEL SRL, SC ZIRPOP BUILDINGS SRL și BLAJ WALTER GHEORGHE

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ÎNTOCMIRE P.U.Z. - CONSTRUIRE 9 IMOBILE CU CÂTE DOUĂ LOCUINȚE CUPLATE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E, ÎMPREJMUIRE TEREN, EXTINDERE REȚELE EDILITARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" str. URUȘAGULUI, nr. 122-122R

Proiect de hotarare COMUNA FLOREȘTI sala de sport

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT" ANDREI MUREȘANU, NR. 1

Proiect de hotarare Berende Filip

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI STPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+Er" - strada FLORILOR, F.N.

Proiect de hotarare SC CRISTAL TURISM SRL

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMENAJARE ACCES, EXTINDERE REȚELE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" sat FLOREȘTI, F.N.

Proiect de hotarare BURDE CRISTIAN, SC WOHNUNG IMOBILIARE SRL, SC RATSPEX INVEST SRL

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „MODIFICARE LOCALĂ FĂRĂ DEPĂȘIREA INDICATORILOR URBANISTICI P.U.Z. APROBAT CU HCL 124/2008 - CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E+Er" str. URUȘAGULUI, F.N.

Proiect de hotarare Simonca Stefan

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ D+P+E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI" - strada MAGNOLIEI, nr. 5

Proiect de hotarare

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor de inchiriere a unor imobile, respectiv spatii din imobilele apartinand Comunei Floresti

Proiect de hotarare CAPUSAN NICOLAE si CAMELIA

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" conform PUZ aprobat cu HCL nr. 37/08.04.2016 - strada PĂDURII F.N.

Proiect de hotarare URASI PETCU MIRABELA

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z.-P.U.D. - DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE IMOBIL MIXT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+E+M CU FUNCȚIUNI DE COMERȚ/SERVICII ȘI LOCUIRE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE" - strada CETĂȚII nr. 34

Proiect de hotarare SERGIU TATAR, JULEAN DORINA si asoc

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z.-P.U.D. - CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" str. CETĂȚII F.N.

Proiect de hotarare SC PITAS INVESTMENTS SRL

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL" str. SIMION BĂRNUȚIU, nr. 1-5

Proiect de hotarare SC MIHU COLLECTING

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E+Er, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" - strada SUB CETATE F.N.

Proiect de hotarare SC LUXOR RESIDENCE SRL și asoc.

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM S+P+2E+Er" str. FLORILOR F.N.

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK