Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare Moldovan Romul Iuliu si asoc.

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „REACTUALIZARE P.U.Z. APROBAT PRIN HCL NR. 163/05.08.2008 PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME VARIABIL, DE LA P+E la S+D+P+10E, DOTĂRI SOCIALE (GRĂDINIȚĂ), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REȚELE UTILITĂȚI, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE, OPERAȚIUNI NOTARIALE" - str. PROF. DR. VĂLEAN MĂRGINEANU, F.N.

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului nr. 34720 din 19.11.2014, aferent investiției " Proiectare și lucrări de construire școala P+2E, împrejmuire, branșamente utilități, pe B-dul Cetat

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 67 din 30 mai 2014.

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în CF nr.68563 Florești, nr. cadastral 7743.

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestionare a serviciului de iluminat public din comuna Floresti precum si a regulamentului serviciului de iluminat pub

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Florești pentru anul școlar 2019 -2020.

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019.

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a înființării obiectivului " Pădure-Parc, comuna Florești" și întocmirea studiului de oportunitate și fezabilitate în vederea realizării acestui obiect

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Pop Silviu- Ionuț, dom. în comuna Florești, sat Florești, str. Someșului, nr. 2 D.

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind Aprobarea protocolului de colaborare între Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj și Comuna Florești pentru realizarea lucrărilo

Proiect de hotarare SC HOBAN INVEST SRL

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - ANSAMBLU DE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE EXTERIOARĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" - str. SOMEȘULUI, F.N.

Proiect de hotarare SC SAVA LOGISTIC SRL

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE P, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" - zona FĂGĂDĂUL LUNII, F.N.

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre scoaterea din evidența fiscală a debitelor aparţinând unor firme radiate

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului cadastral nr. 77429 aferent Cărții Funciare nr. 77429 din proprietatea privată a UAT Florești în proprietatea publică și atribuirea denumirii stradale

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitelor şi taxelor pentru clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK