Informații utile

COMUNICAT


1. In conformitate cu prevederile art 252 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 iulie 2010:
(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intră sub incidenţa alin.(1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobîndite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin.(1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului

 

În vederea respectării prevederilor art.252, vor depune declaraţie specială persoanele fizice care au în proprietate mai multe clădiri şi se regăsesc în următoarele situaţii:

  • au clădirile închiriate altor persoane fizice sau juridice;
  • deţin spaţii cu altă destinaţie; 
  • au mai multe clădiri sau cotă parte dintr-o clădire şi care până la data prezentei nu au depus declaraţie specială;
  • înstrăinează una sau mai multe clădiri sau cotă parte din acestea;
  • au dobândit o clădire sau cotă parte prin moştenire (succesiune legală), alta decât cea de domiciliu -în vederea excluderii de la majorarea de impozit; 

Declaratia specială se depune la Biroul de Taxe si Impozite Locale, zilnic între orele 8,30-14,00 iar joi între orele 8,30-18,00.
Modelul declaraţiei speciale se poate obţine de la sediul Biroul de Taxe si Impozite Locale

 

2. In conformitate cu prevederile art.263 alin.(2) dinLegea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 iulie 2010:
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu sume corespunzătoare din tabelul următor:

Daca intampinati dificultati in vizualizarea corecta a fisierelor, in cadrul sitului, in format PDF, gasiti solutiile aici: Display PDF in browser; Can't view PDF on website

 

Nr.crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta
1. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001cmc şi 2600 cmc inclusiv
72
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601cmc şi 3000cmc inclusiv
144
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001cmc
290

Invităm contribuabilii persoane fizice şi juridice să achite diferenţele de impozit rezultate.

 

3. În conformitate cu prevederile H.G.nr.791/02.08.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal:
„Orice persoană fizică sau juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul fiscal, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui obiect impozabil"

 

4. În conformitate cu prevederile art.II din O.U.G. nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal:
(1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plată a diferenţelor de impozit este 31 decembrie 2010.
(2) Persoanele fizice care achită integral pâna la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate, pentru diferenţele rezultate beneficiază de bonificaţia de 10% stabilită prin hotărârea Consiliului local pentru anul 2010.


* Solicitări pentru informaţii suplimentare pot fi transmise la e-mail: impozite@floresticluj.ro
Calendarul taxelor


Termenele de plată pentru persoanele fizice şi juridice sunt ilustrate în tabelul următor:

Tip Denumire
Nr. termen
Data 1
Data 2
Data 3
Data 4
P.F.
Impozit clădiri
2 31.03
30.09
   
P.F.
Impozit mijloace de transport
2 31.03
30.09
   
P.F.
Impozit şi taxă teren
2 31.03 30.09     
P.F.
Taxă afişaj (firmă)
4 15.03
15.06
15.09
15.11
P.F.
Taxă afişaj (panouri)
4 15.03 15.06 15.09 15.11
P.F.
Imp. mijl. transport auto marfă>12t
2 31.09 30.09     
P.F.
Taxă vehicule lente
1 31.03      
P.J.
Impozit clădiri
2 31.03 30.09     
P.J.
Impozit mijloace de transport
2 31.03 30.09    
P.J.
Impozit teren
2 31.03 30.09    
P.J. Taxă afişaj (firmă)
4 15.03 15.06 15.09 15.11
P.J.
Taxă afişaj (panouri)
4 15.03 15.06 15.09 15.11
P.J.
Imp mijl. transport auto marfă>12t
2 31.03 30.09    
P.J.
Taxă vehicule lente
1 31.03      

Neachitarea la termen a obligaţiilor implică majorări de 0,1% pe zi.

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK