Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2011 privind aprobarea dosarelor pentru inchirierea unui apartament, a dosarelor respinse si lista puntajelor obtinute pentru inchirierea unui apartament in sesiunea februarie 2011 in Cartierul rezidential" Cetatea Fetei" Floresti 2011-03-15
43 / 2011 privind trecerea Drumului Judetean DJ 106 Floresti Tauti din administrarea Consiliului Judetean Cluj in administrarea Consiliului Local Floresti 2011-03-15
35 / 2011 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010 2011-03-15
34 / 2011 privind finalizarea lucrarilor la terenul de fotbal sintetic si anexele acestuia, situat in Baza Sportiva “Unirea“ Floresti 2011-03-15
33 / 2011 privind avizarea lucrarii "Expertiza tehnica, Documentatie de Avizare si Devize Generale a lucrarilor de interventii pentru programul de modernizare a drumurilor judetene din judetul Cluj, perioada 2010-2012, Lot 1, 2, 3,4, 5, 6 si 7 2011-03-15
32 / 2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare a Comunei Floreşti în Poliţia Locală a Comunei Floreşti 2011-03-15
31 / 2011 privind necesitatea executarii unor lucrari de imbunatatire si exploatare rationala a pasunilor in scopul obtinerii productiei de masa verde si a folosirii corespunzatoare a acestora, stabilirea pretului privind contractul de arendare/concesionare/inchiriere 2011-03-15
30 / 2011 privind trecerea in domeniul public al comunei Floresti a drumului forestier D.A.F. Valea Garbaului 2011-03-15
29 / 2011 privind modificarea Capitolului V art. 43(1) din Regulamentul pentru Organizarea si Executarea Servicului Public de Transport Local in Regim de Taxi pentru Comuna Floresti 2011-03-15
28 / 2011 privind stabilirea taxei speciale in vederea solutionarii cererilor depuse pentru divortul prin acordul sotilor la Starea Civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floresti 2011-03-15
27 / 2011 privind elaborarea studiului de necesítate si oportunitate pentru proiectul de “Energie verde” 2011-02-15
26 / 2011 privind aprobarea implementarii proiectului “Gestionarea durabila a patrimoniului natural din situl Natura 2000 “Padurea de stejar pufos de la Hoia” 2011-02-15
25 / 2011 privind aprobarea operatiunilor de curatare a conductei transport apa DN 1400, ce se realizeaza pe terenul ce apartine domeniului public la obiectivul “Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj- imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj, proiect nr. 2003/RO/16/P/PA/013-05, componenta “ Rezervoare si statii de pompare Cluj-Napoca” Reabilitare conducta de transport din OL Dn 1400 mm. 2011-02-15
24 / 2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Modernizare retele de utilitati publice existente si modernizare prin asfaltare drumuri comunale" in comuna Floresti 2011-02-15
23 / 2011 privind acceptarea donatiei unui drum de acces de catre Consiliul local 2011-02-15
Înapoi
Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK